99% promovabilitate examene 2020

happy teenagers18fec7b504a7148f88ae163b3f3a07e75.jpg În anul școlar 2019 - 2020 elevii noștri au obținut rezultate bune și foarte bune la concursuri și la olimpiade școlare, dar și la examenele de EVALUARE NAȚIONALĂ și la cele de BACALUREAT. 

 
Elevii pe care i-am pregatit: 

- au fost admisi la licee precum:

    Colegiul Național "Iosif Sava",

    Colegiul Național "Gheorghe Lazar",

   Colegiul Național "Mihai Viteazul",

   Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc",

   Colegiul Național "Tudor Vianu",

   Colegiul Național "Iulia Hașdeu",

   Colegiul Național "Gh. Sincai",

   Colegiul Național "Ion Creangă",

   Liceul Teoretic "Al. Ion Cuza", etc.

 

- au promovat examenul de Bacalaureat cu note bune și foarte bune, fiind apoi admiși la facultăți precum:

 Facultatea de Electronică, Telecomunicații  și Tehnologia Informației  (Univeristatea Politehnică București),

   Facultatea de Matematica și Informatică (Universitatea București),

   Facultatea de Adminsitrare a Afacerilor (ASE),  

   Facultatea de Administrație și Management Public (ASE),          

   Facultatea de Business și Turism (ASE),

 Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (Universitatea    Tehnică de Construcții București), etc 


 meditatii80a0157875f04ba2a8c35298b1aee13e.jpg
 

de la 50 ron

  pe ședință

 

happy teenagers18fec7b504a7148f88ae163b3f3a07e75.jpg În anul școlar 2019 - 2020 elevii noștri au obținut rezultate bune și foarte bune la concursuri și la olimpiade școlare, dar și la examenele de EVALUARE NAȚIONALĂ și la cele de BACALUREAT. 

__articles.png
Beneficii
 
- Evaluări periodice
- Feedback personalizat pentru fiecare elev
- Consiliere cu privire la pregătirea examenelor